Spam

Vad är spam?

Spam även kallat skräppost är egentligen oönskad e-post.
E-posten är oftast reklam, reklamen skickas ut i ett massutskick.

Historian bakom SPAM

Ordet Spam är egentligen kryddat och konserverat kött (skinka). Under andra världskriget producerades det enormt stora mängder spam till soldater i fältet.
Soldaterna kom snabbt till att hata det konserverade köttet mer än fienderna.

Under 70-talet gjorde sedan Monty Python en sketch ang SPAM , sketchen utspelar sig i en resturang där dom bara serverar spam.

Spam i datorsammanhang.

Spam är som sagt någon form av reklam som man mot sin egen vilja har mottagit och som man inte har någon chans att säga upp sin ”prenumeration”.
Dom som skickar ut spam brukar kallas för spammare. Spammare får email adresser på lite olika sätt, men de flesta hämtas från hemsidor, eller e-post listor.
I de flesta SPAM man får, så brukar det finnas en länk som berättar hur man avsäger sin prenumeration. Denna länk brukar inte fungera, utan berättar bara för spammarna att det är en person som läser spammen som skickas ut. Vilket leder till att man får mer spam.

Hur skyddar sig man sig mot spam?

Man kan troligtvis inte skydda sig till 100 % från att få SPAM. Men det finns ett par saker man kan göra, de sakerna man kan göra delas in i produkter samt råd.

Råd kan ni läsa nedan under.

  • Använd en sekundär e-mail adress när ni signar upp sig för saker man inte kan lita på till 100 %. Tex en hotmail adress
  • Om ni skall skriva er e-mail adress på något forum kan ni alltid tex skriva peterREMOVETHIS@antivirusprogram.se, där man även anger att dom som vill skicka ett e-mail till er skall ta bort REMOVETHIS.