Spam

Vad är spam?

Spam även kallat skräppost är egentligen oönskad e-post. E-posten är oftast reklam, reklamen skickas ut i ett massutskick. Historian bakom SPAM Ordet Spam är egentligen kryddat och konserverat kött (skinka). Under andra världskriget producerades det enormt stora mängder spam till soldater i fältet. Soldaterna kom snabbt till att hata det konserverade köttet mer än fienderna. Under 70-talet gjorde sedan Monty Python en sketch ang SPAM , sketchen utspelar sig i en resturang där dom bara serverar spam. Spam i datorsammanhang. Spam är som sagt någon form av reklam som man mot sin egen vilja har mottagit och som man inte har någon chans att säga upp sin ”prenumeration”. Dom som skickar ut spam brukar kallas för spammare. Spammare får email adresser på lite olika sätt, men de flesta hämtas från hemsidor, eller e-post listor. I de flesta SPAM man får, så brukar det finnas en länk som berättar hur man avsäger sin prenumeration. Denna länk brukar inte fungera, utan berättar bara för spammarna att det är en person som läser spammen som skickas ut. Vilket leder till att man får mer spam. Hur skyddar sig man sig mot spam? Man kan troligtvis inte skydda sig till 100 % från att få SPAM. Men det finns ett par saker man kan göra, de sakerna man kan göra delas in i produkter samt råd. Råd kan ni läsa nedan under.
  • Använd en sekundär e-mail adress när ni signar upp sig för saker man inte kan lita på till 100 %. Tex en hotmail adress
  • Om ni skall skriva er e-mail adress på något forum kan ni alltid tex skriva peterREMOVETHIS@antivirusprogram.se, där man även anger att dom som vill skicka ett e-mail till er skall ta bort REMOVETHIS.

Vad är SPAM?

Spam eller även kallad skräppost är oönskad e-post. Denna E-post är oftast reklam som är utskickade i ett massutskick.

Historien bakom SPAM

Ordet SPAM är egentligen kryddat samt konserverad skinka. SPAM blev producerade i stora mängder under andra världskriget till alla soldater. Många soldater hatade spamköttet mer än fienderna. Under 70-talet gjorde Monty Python en sketch med SPAM. Denna utspelades i en resturang där gästerna bara kunde beställa samt få serverat SPAM.

SPAM i datavärlden.

SPAM är som vi sagt någon form utav e-post reklam som man mot sin vilja mottagit samt som det inte finns någon chans att säga upp sin prenumeration. De personer som skickar ut spam kallas för Spammare. Spammare får tag på e-mail adresser på flera olika sätt, bla från hemsidor, e-post listor mf sätt.

Spamskydd

Nu kommer vi till det ni alla vill veta, nämligen hur skyddar man sig mot spam. Tyvärr finns det inget sätt att skydda sig till 100 % mot SPAM. Självklart finns det många både bra samt dåliga anti spam program. Dessa anti spam program kommer vi att lista här. Förutom anti spam program så finns det även råd som rekommenderas att man följer.

  • Använd en sekundär e-mail adress när ni signar upp sig för saker man inte kan lita på till 100 %. Tex en hotmail adress
  • Om ni skall skriva er e-mail adress på något forum kan ni alltid tex skriva peterREMOVETHIS@antispamprogram.se, där man även anger att dom som vill skicka ett e-mail till er skall ta bort REMOVETHIS.
  • Svara aldrig på ett spam, följ aldrig någon länk som finns i ett spam e-mail. Detta då det ara gör spammaren säker på att det finns någon bakom adressen som spammas.

Spam filter för privatpersoner

Det finns ett antal anti-spam program som är värda att nämna. Här listas ett antal anti spam program för vanliga hemmaanvändare. Det program som rekommenderas är Spamfighter från spamfighter. Detta pga att programmet är gratis för vanliga användare.

Cloudmark anti spam program

Cloudmark är ett av de olika anti spam program som finns för oss hemmaanvändare. Detta program är betalversion och kostar ett par hundra kronor per år.

Hur cloudmark fungerar

Cloudmark är en komponent/programvara som installeras och fungerar med Microsoft Outlook eller Outlook express. Cloudmark fungerar genom att ta ett fingerprint på det inkommande e-mailet. Detta skickas sen till Cloudmark nätverket och där jämförs e-mailet med andra kända spam. Känner cloudmark nätverket igen emailet som ett spam så är detta ett spam och e-mailet blir markerat som spam i e-mail programmet. Cloudmark använder sig utav en metod som kallas DCC.

Spam Shredder

Spam Shredder är ett spam program från Webroot. Webroot är känt för att ha bra anti-spyware program, men har även skapat ett bra anti-spam program.

Hur fungerar Spam Shredder

Spam Shredder fungerar med Outlook samt Outlook express. Programmet ligger och går igenom alla e-mails innan de kommer in i själva e-mail programmet. Spam Shredder scannar igenom programmet och försöker se om mailet skall klassificeras som spam. Eftersom programmet scannar igenom e-mail så tar det ett litet tag innan programmet har lärt sig att känna igen vilka e-mails som är spam och vilka som inte är spam. De e-mails som en användare väljer att klassificera som spam, rensas sedan bort i framtiden utav Spam Shredder.

Norton Antispam från Symantec

Detta program är det svårt att hitta information om samt detta är ett av de program som vi inte hunnit testa. Men programmet ingår i Symantec Suite 2006. Såsom dom flesta program som kommer från stora leverantörer så lär programmet fungera relativt bra. Vi ser fram emot att få testa Norton Antispam.

Kostnad för hela Symantec Security Suite är runt 60-80 dollar.

eTrust Antispam

Även CA har gjort ett anti spam program för oss hemanvändare. Programmet heter eTrust Antispam och kostar runt 200-300 kronor.

Hur eTrust Antispam fungerar

eTrust antispam fungerar fullt ut i Outlook samt Outlook express. Här fungerar anti spam skyddet genom att först scanna igenom alla personer i kontaktlistan. Är avsändaren en utav dessa så godkänns e-mailet från denna avsändare. Därefter så sätts alla e-mail i karantän tills användaren har godkänt dem eller inte godkänt e-mailsen. När väl programmet har tränats så är det lätt att bli av med spam.

Spamkiller från Mcafee

McAfee har köpt upp ett anti spam program som dom nu säljer under namnet McAfee Spamkiller. Kostnad för detta program är runt 200-300 kr året.

Hur McAfee Spamkiller fungerar

Detta anti spam program kan lätt användas för att ladda in vänner listan som sen inte skall blockeras. Förutom detta så ligger programmet och kollar de e-mails som kommer in och försöker värdera om dessa är spam eller inte. Spamkiller är ett bra anti spam program för oss hemanvändare.

Spamfighter

Detta program är gratis för hemmaanvändare. Programmet fungerar perfekt med Outlook samt Outlook express och är som sagt helt gratis.

Hur fungerar Spamfighter

Spamfighter fungerar genom att göra en checksum av e-mails och sen skicka det till spamfighters nätverk. Om spamfighter nätverket ser att detta e-mail är känt som ett spam program så klassificeras e-mailet som ett spam.

Antispam för servrar

För större företag så blir det jobbigt att ta hand om anti-spam program som finns på klientnivå. Därav behovet för anti-spam program redan på mailservern. Detta kan vara antingen installerat på själva servern med ett anti-spam program eller med en appliance låda. Då blir det en antispam appliance. Vad man än väljer för program så är det önskade resultatet att spam skall sorteras bort. En Anti-spam appliance gör det lättare genom att ha en box som kopplas in på nätverket. Denna appliance behövs inte installeras och konfigureras på samma sätt som vanliga anti-spam program.

Gratis anti-spam program för server miljö

Självklart finns det ett antal gratis program som kan implementeras på server sidan. Dessa är Spamassassin samt CRM114.

Krav på anti-spam program

När ni väljer ett anti-spam program för servermiljön så skall kraven som ni har dokumenteras. Vilka mängder utav trafik behövs planeras för. Support. Kunskap om produkten. Tid att konfigurera.

Symantec Brightmail Anti-Spam

Symantec är ju ett stort och känt företag inom IT-säkerhets världen, så självklart måste även Symantec ha ett anti-spam skydd. Detta har symantec via ett program som heter Brightmail. Brightmail är ett mycket känt och stabilt program som används utav bla Mxtreme från Borderware.

Serverkrav för Brightmail

Symantec Brightmail kan köras under Windows, Linux samt Solaris. Brightmail kan förutom att sortera bort spam även användas för att sortera bort Virus från inkommande samt utgående e-mails. Brightmail sorterar bort spam genom RBL’er, DCC checks samt Black och White listor. Symantec’s checksum funktionalitet kallas för BrightSig.

Borderware Mxtreme Anti-spam

Borderware har flera olika typer av anti-spam appliance. Dessa appliance heter mxtreme. Mxtreme finns i 200,400,600,800,1000 serie. Serien beror lite på vilken prestanda som köparen vill ha på systemet. I grund och botten så är Mxtreme byggt på Freebsd. Rapport möjligheterna i Mxtreme är helt utmärkta. Det är lite svårt att göra speciella rapporter eller utföra speciella åtgärder på själva Mxtreme enheten.

Hur fungerar Borderware Mxtreme

Även här ser vi DCC samt RBL funktionaliteten. Förutom detta så har Mxtreme en STA eller Bayesian funktionalitet som kan scanna av e-mails och ”känna” om ett e-mail skall klassificeras som spam eller inte beroende på text innehållet i själva e-mailet. Mxtreme enheten kan även använda sig utav Brightmail för själva spam scanningen. Isåfall så är STA, RBL samt DCC avstängd.

Kort och gott så är detta en enhet som kopplas in mellan internet och e-mail servern. Detta gör att det inte behövs konfigureras särskilt mycket. Så enkelt för de företag som inte vill röra sin befintliga miljö samt inte har expertis eller tid att sätta upp en anti-spam server för e-mails.

Spamassassin

Spamassassin är ett Open-Source verktyg för att skydda sin server mot spam. Detta verktyg är gratis och är ett bra verktyg för de personer som har tid och lust att installera ett anti-spam program. Det ingår inga rapportverktyg eller verktyg för detta. Men själva anti-spam funktionaliteten är helt godkänd. De funktioner som SpamAssassin samt andra komponenter som kan integreras i SpamAssassin är följande. DCC STA/Bayesian RBL

CRM114 Anti-spam

CRM114 är ytterliggare ett gratis program som skall skydda företags mailservrar mot spam. Detta anti-spam program är skrivet i C och utför bara en typ av vägning utav ord i e-mails. Denna funktionalitet kallas för Marcovian och är snarlik Bayesian/STA.

GFI Anti-spam

GFI har gjort ett enkelt samt ett bra program för spamscanning på e-mail server nivå. GFI är känd för att göra kanske inte dom bästa program men väldigt prisvärda program. Deras spam-scanner är ett prisvärt anti-spam program.

Spamfix som ASP

I Sverige samt i världen finns det ett antal olika ASP:er som hjälper till att skydda verksamheten mot spam samt virus. Detta helt enkelt genom att MX pekaren för en domän pekas till tex spamfix scanning servrar. Spamfix scanningservrar tar bort spam samt virus och levererar sedan e-mailsen vidare till företagets riktiga e-mail server.

ASP – Securitycenter

Securitycenter är ytterliggare en svensk ASP för e-mail scanning. Här scannas e-mail för spam samt virus. Om dessa upptäcks sorteras de bort och skickas sedan vidare till kundens riktiga e-mail server.

Antispam via ISP

De flesta ISP’er som finns har satt upp någon form utav anti-spam lösning. Detta för att erbjuda sina kunder dessa tjänster. Erbjuder inte er ISP denna tjänst så finns det olika sätt att lösa era spam problem.

Som ni har möjlighet att läsa här så finns här program för att skydda sin lokala dator mot anti-spam. Vill ni fortfarande ha anti-spam på er gateway så finns det ett antal anti-spam program för er mailserver miljö.

Om ert företag inte vill ha någon egen programvara så finns det flera olika ASP lösningar för anti-spam scanning. Ett par utav dessa är :

  • Spamfix.
  • Comendo

Ordlistan – ord inom SPAM

DCC Distributed Checksum Clearinghouse

Så vad menas med denna förkortning. DCC står som sagt för Distributed Checksum Clearinghouse och är en funktion som används genom att göra en matematisk checksum av e-mailet. Denna skickas sedan till deltagare i DCC. Om ett e-mail har sätts tillräckligt många gånger i nätverket så klassificeras e-mailet som spam. En Checksum är en matematisk formel som kan ta en text och göra om den till en 128 bits sträng. Så tex Moby Dick boken blir en 128 bits sträng. Om någon ändrar en bokstav i Moby Dick så kommer checksumman att bli helt annorlunda.

STA – Bayesian

Kärt barn har många namn kan man nog säga om denna funktion. STA eller Bayesian är en algorithm som kan användas för att räkna ut rent matematiskt om hur olika ord skall vägas och därav se om detta e-mail meddelande skall kunna vara ett spam. Så beroende på vilka ord samt hur dessa ord är placerade så kan ett e-mail klassificeras som ett spam eller inte spam.

RBL – Realtime Block List

RBL eller Realtime Block list är en utav de vanligaste funktionerna inom SPAM. Funktionen går ut på att se om ett e-mail eller egentligen e-mail avsändaren, ipnumret från avsändaren är känd för att ha skickat spam innan. Så denna funktionen ser avsändarens epost server ipadress och därefter jämförs detta ipnummer med listor som finns ute på Internet. Om Ipnumret hittas så kanske e-mailet är spam. Om Ipnumret inte hittas så är sannolikheten att detta e-mailet är ett spam inte särskilt hög.

SPF – Sender Policy Framework

SPF är en relativt ny och ospridd metod för att skydda mot spam. Det fungerar på så sätt att epost servern kollar upp genom DNS vem samt hur e-post får skickas från avsändar domänen. Därefter jämförs ipnumret på avsändaren med ipnumret som står i SPF strängen i DNS servern. Om ipnumret får skicka e-post för domänen så är e-mailet inte klassificerat som ett spam mail. Om inte så klassificeras e-mailet som ett spam mail.

SURBL – Spam URI Realtime Blocklists

Detta program fungerar på ett snarlikt sätt som RBL protokollet. Fast här kollas inte avsändarens ipnummer utan det som kollars är de länkar som finns i e-mailet. Om e-mailet innehåller länkar som är kända i spam mails så kommer e-mailet att klassificeras som spam.

Caller-ID

Caller-ID är ett protokoll som fungerar på snarlikt sätt som SPF. Där det i DNS servern redovisas för vad en domän får göra. Vem som får skicka e-mails mm. Där finns ett antal små skillnader mellan caller-id samt SPF. Varför Caller-ID inte blev en standard var lite att Microsoft ville inte berätta hur många utav funktionaliteterna bakom Caller-id som var patenterade.