Modemkapning

Vad är modemkapning?

Modemkapning utnyttjar ett program för att ringa ”dyra” samtal.
Modemkapnings verktygen brukar kallas dialer eller dialers. Verktyg som skall skydda mot modemkapning kallas antidialers eller antimodemkapning. En dialer är ett program som på något sätt installerats på datorn, dialern ringer sen upp dyra nummer som man kan surfa via. Installationen kan ske oavsiktligt genom att dialern följer med något annat program, kan även ske avsiktligt via en trojan/bakdörr. Men då krävs det att en trojan/bakdörr är installerad på det sårbara systemet.

Personerna bakom dialer mjukvaran har i förväg programmerat dialern att ringa upp ett nummer som dom satt upp, dessa nummer brukar vara utländska nummer. Attacken märks inte förrän att den drabbade fått sin telefonräkning.
En antidialer kan vara ett program som hela tiden ligger och kollar så att inga ”olagliga” program utnyttjar modemet.
Men eftersom det finns pengar i modemkapnings verksamheten så har personerna som utvecklat dialers förstått att dom först måste stänga av dessa antidialers.
En lösning på detta har varit att installera en hårdvaru dongle mellan datorn och telefonjacket, denna dongle kollar så att modemet bara ringer upp de nummer som finns inprogrammerade i donglen.
För att omprogrammera antidialer dongeln så krävs det både fysisk och logisk tillgång till datorn och donglen.

Lagstiftning mot modemkapning.

Regeringen vill lagstifta mot modemkapning och mot de blufföretag som livnär sig på att lura internetsurfare.
Regringen vill stoppa möjligheten att använda modemomkoppling som faktureringsunderlag och även lägga in gränser för konsumenter vid betalsamtal.

Vad är antidialers

Antidialers är ett program eller någon form av hårdvara som ser till att dialers inte kan utnyttja modemet för att ringa ”dyra” samtal.
En dialer är ett program som på något sätt installerats på datorn, dialern ringer sen upp dyra nummer som man kan surfa via. Installationen kan ske oavsiktligt genom att dialern följer med något annat program, kan även ske avsiktligt via en trojan/bakdörr. Men då krävs det att en trojan/bakdörr är installerad på det sårbara systemet.

Personerna bakom dialer mjukvaran har i förväg programmerat dialern att ringa upp ett nummer som dom satt upp, dessa nummer brukar vara utländska nummer. Attacken märks inte förrän att den drabbade fått sin telefonräkning.
En antidialer kan vara ett program som hela tiden ligger och kollar så att inga ”olagliga” program utnyttjar modemet.
Men eftersom det finns pengar i dialer verksamheten så har personerna som utvecklat dialers förstått att dom först måste stänga av dessa antidialers.
En lösning på detta har varit att installera en hårdvaru dongle mellan datorn och telefonjacket, denna dongle kollar så att modemet bara ringer upp de nummer som finns inprogrammerade i donglen.
För att omprogrammera antidialer dongeln så krävs det både fysisk och logisk tillgång till datorn och donglen.