IT Säkerhet

Om vi pratar om IT-säkerhet så finns 3 grundpelare. Dessa kallas inom IT världen CIA triaderna. Och står för.

  • Konfidentialitet (Confidentiality): Att information endast ska vara tillgänglig för behöriga
  • Integritet (Integrity): Att information ska vara korrekt
  • Tillgänglighet (Availability): Att information ska vara tillgänglig när den behövs.

Men för oss vanliga användare som vill vara säkra på internet så får man hålla sig uppdaterade, använda sitt common sense, ha rätt mjukvara, hålla mjukvaran/operativsystem uppdaterat.

För att hålla sig själv uppdaterad så får man läsa nyheter. Tex titta under Säkerhetsnyheter för att se de nyaste IT-säkerhets relaterade nyheterna.

Common Sense. Ta sitt sunda förnuft tillfånga. Ladda inte ner eller öppna program som du inte vet vad det är.

Ha rätt mjukvara installerad. Se till att ha antivirusprogram, brandvägg installerat samt uppdaterat.

Kan även sammanfattas som nedan.

  • 1. Installera Antivirusprogram samt någon form av brandvägg. Se till att de uppdateras dagligen.
  • 2. Öppna aldrig filer (exe,com,vbs etc) som ni får via E-mail, FTP eller Webben som ni inte kan lita på till 100 procent.
  • 3. Håll er informerad ang nya säkerhetshot, virusutbrott.Har du en uppringd Internetanslutning – se upp för modemkapning.
  • 4. Håll era system uppdaterade. Detta kan göras via tex Windowsupdate. Glöm inte Office update. Om ni inte har Windows titta under Säkerhet för mer info.
  • 5. Skydda er mot pop-up fönster. Detta kan ställas in i XP eller genom att införskaffa tex Yahoo eller Googles searchbar.
  • 6. Om ni har uppringd förbindelse så se till att skydda er mot modemkapning, se under Säkerhet för mer info ang anti-modemkapnings mjukvara/hårdvara.
  • 7. Om du har en hemsida, se till att du har gratis SSL certifikat från Lets Encrypt.