filer

Vad är en DLL fil ?

DLL står för Dynamic Link Library och är ett bibliotek av antal funktioner som kan bli exekverade, eller data som kan användas av andra Windows applikationer. Det finns flera hundra tom tusentals DLL filer som används för olika saker. Tex comdlg32.dll som är en dll fil som innehåller Common dialog boxar som används av Windows applikationer.

Vad är en EXE fil?

EXE är den filnamnsändelsen ett exekverbart program brukar ha under Windows. Ett exekverbart program/EXE är ett program som skapat för att köras på Windows system samt DOS.
Ett exempel på en exe fil är calc.exe som kan exekveras för att få fram ett kalkylator program.

Vad är OCX?

OCX är en förkortning på Ole Custom Control, en oberoende program modul som kan bli använd av andra program i en Windows miljö. OCX kontroller har filändelsen .ocx. OCX control representerar Microsoft andra generation av control arkitektur, den första var VBX kontrollen i Visual Basic.
Både VBX samt OCX kontroller har blivit utbytta mot ActiveX kontroller. Men ActiveX kontroller är bakåtkompatibla med OCX kontroller. Detta innebär att ActiveX mjukvara såsom Internet Explorer kan använda sig utav OCX komponenter.

Vad är Active X?

Active X är egentligen en fortsättning på OCX, VBX och är egentligen OLE (Object Linking and Embedding). Active X bygger på COM (Component Object Model) som är en standard för att bygga, återanvända programobjekt. Active X objekt kan skrivas i princip vilket språk som helst.
Active X delas upp i två grupper, kontroller och serverobjekt.
De objekt som är mest intressanta för oss är vanliga kontroller. Dessa laddas ner på datorn och sparas bland systemfilerna på den lokala datorn.

Active X är ett Microsoft påhitt och fugerar helt utmärkt i Internet Explorer. Nu med tanke på alla spyware, mm som finns där ute så är i princip standard inställningen i Internet Explorer att inte lita på Active X komponenter. Utan komponenterna skall vara signerade och inte ens då kommer dom in automatiskt.